відмова

Інформація, що міститься на сайті girlisme.com лише для загальної інформації. Інформація надається зареєстрованими користувачами та оглядачами, хоча ми намагаємося підтримувати актуальність інформації та підтримувати точність інформації, ми не робимо жодних заяв або гарантій будь-якого роду, явних чи непрямих, щодо повноти, точності, надійності, придатність або доступність щодо girlisme.com або пов’язану інформацію, продукти, послуги чи графіку, перелічені на girlisme.com для всіх цілей. Тому ви покладаєтеся на таку інформацію на свій страх і ризик. Користувачі рекламних послуг (рекламодавці) girlismeОчікується, що .com записуватиме правдиву інформацію.

girlisme.com не несе відповідальності за недоставку даних/інформації, надісланої читачами через різні типи каналів зв'язку (електронна пошта, sms, онлайн-форма) через несподівані технічні помилки.

В усіх відношеннях girlisme.com не несе відповідальності за будь-які збитки чи збитки, прямі чи опосередковані, або внаслідок, або будь-які збитки та/або будь-які збитки, пов’язані з втратою даних чи прибутку, що виникає внаслідок або у зв’язку з використанням сайту. girlisme.com це.

girlisme.com залишає за собою право завантажувати, не завантажувати, редагувати та/або видаляти дані/інформацію, надіслані читачами.

Через сайт girlisme.com, ви можете посилатися на інші веб-сайти, які не знаходяться під нашим контролем girlisme.com. Ми не контролюємо характер, вміст і доступність цих сайтів. Включення посилання не є рекомендацією або схваленням поглядів, висловлених у посиланні.

girlisme.com не несе відповідальності за недоставку даних/інформації, надісланої читачами через різні типи каналів зв'язку (електронна пошта, sms, онлайн-форма) через несподівані технічні помилки.

Дані та/або інформація доступна на girlisme.com призначений лише для довідки та не призначений для транзакційних цілей. Незважаючи на те, що були зроблені різні спроби відобразити дані та/або інформацію якомога точніше, girlisme.com та всі партнери, які надають дані та інформацію, включно з оглядачами, не несуть відповідальності за будь-які помилки та затримки в оновленні даних чи інформації, або будь-які збитки, спричинені діями, пов’язаними з використанням наданих даних/інформації. girlisme. Com.

girlisme.com не несе відповідальності за будь-які операції, які відбуваються між відвідувачами (відвідувачами), які заходять на сайт girlisme.com з користувачами рекламних послуг girlisme. Com.

girlisme.com не несе відповідальності за суттєву інформацію, наявність продуктів або послуг, які пропонують рекламодавці.

Робиться все, щоб зберегти сайт girlisme.com продовжує працювати без проблем. Проте girlisme.com не несе відповідальності за будь-яку частину чи весь сайт girlisme.com, яка тимчасово недоступна через технічні проблеми, які не залежать від нашого контролю.